Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

08-06-2018

Deze handreiking is bedoeld voor alle beroepsgroepen die onder de Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen. Met name beroepsgroepen die direct met kinderen werken vinden hierin concrete handvatten om kinderen op verschillende momenten in het traject van signaleren, melden en hulpverlenen te betrekken.

Voor kinderen die mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden, is het essentieel dat zij gezien en gehoord worden door volwassenen in hun omgeving die (professioneel) betrokken zijn en die zij vertrouwen. Serieus genomen worden en een rol hebben in de besluitvorming kan kinderen helpen herstellen van hun ervaringen en hun gevoel van zelfvertrouwen en controle vergroten. Bovendien zijn kinderen een cruciale gesprekspartner: ze beschikken over onmisbare informatie over hun situatie en kunnen vaak goed meedenken over mogelijke oplossingsrichtingen.

Checklist

Deze handreiking bevat een checklist met negen actiepunten om participatie van kinderen structureel in de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te waarborgen. Verder beschrijft het de kernelementen van betekenisvolle participatie van kinderen bij (vermoedens van) kindermishandeling. Ook zijn algemene gesprekstips en handvatten voor participatie van kinderen vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag in de publicatie opgenomen.

Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS in het kader van het programma Geweld hoort nergens thuis. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

pdf-bestandParticipatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Pdf-bestand 458kB, via rijksoverheid.nl).


Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (mei 2018). Augeo, ministerie van VWS, Rijksoverheid.nl