Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Partnergeweld: Achtergrond en risicofactoren

08-10-2012

Deze publicatie biedt een bondig overzicht van de aard, omvang en risicofactoren van partnergeweld.

Medewerkers van Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG's) en Vrouwenopvang krijgen dagelijks te maken met uiteenlopende vormen van (mogelijk) huiselijk geweld, waaronder veel (ex-)partnergeweld. Ze maken op basis van hun professionaliteit een inschatting van de veiligheid van de cliënt en bepalen vervolgens welke veiligheidsmaatregelen, hulp en/of opvang nodig zijn. Het gaat om complexe situaties, en het inschatten van risico's is niet eenvoudig. Meer inzicht in achtergronden en risicofactoren kan hen helpen om een goede risico-inschatting te maken.

Scholingsmateriaal

Deze publicatie biedt een bondig overzicht van de aard, omvang en risicofactoren van partnergeweld. Specifiek wordt stilgestaan bij het onderscheid tussen risicofactoren die samenhangen met partnergeweld, en de factoren die een extra risico vormen op zeer ernstig of zelfs dodelijk partnergeweld. Deze publicatie is bestemd als scholingsmateriaal voor de sector.

pdf bestandVolledige tekst van Partnergeweld: Achtergrond en risicofactoren (pdf, 1,8 MB) (via website Verwey-Jonker)


Verwijs, R., & Lünnemann, K. (2012). Partnergeweld: Achtergrond en risicofactoren. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.