Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Pastorale handreiking over daders seksueel misbruik

Iemand valt niet samen met zijn daden

02-11-2004

'Iemand valt niet samen met zijn daden' is de titel van de nieuwe pastorale handreiking die een bezinning biedt op pastoraat aan daders van seksueel misbruik. In 1999 hebben de Samen op Weg-kerken zich uitgesproken over seksueel misbruik: De synode stelde daarbij dat de kerk onomwonden dient te kiezen voor de slachtoffers van seksueel misbruik.

De synode gaf opdracht aan het interim-samenwerkingsverband SoW om beleid te ontwikkelen en uit te voeren ten aanzien van pastorale zorg, opvang en begeleiding van slachtoffers en daders en hun eventuele partners en gezinsleden. Tevens werd geconstateerd dat een specifieke voorziening ontbreekt met betrekking tot daders van pedofilie.

Wanneer gemeenteleden slachtoffer blijken te zijn van seksueel misbruik binnen het gezin of in pastorale relaties, dan zijn de daders dikwijls ook kerkleden. De (pastorale) zorg van de gemeente dient zich ook naar hen uit te strekken. Deze handreiking is een eerste aanzet tot het beoogde gesprek over pastorale zorg, opvang en begeleiding van daders. De handreiking spitst zich toe op de vraag wat nodig is voor pastoraat aan een dader van seksueel misbruik.

Iemand valt niet samen met zijn daden. Pastoraat aan daders van seksueel misbruik. Anneke Parmentier, Jeannette Deenik-Moolhuizens. Bestellen via de afdeling brochureverkoop van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Postbus 8504, 3503 RM Utrecht, tel. (030) 880 17 24, e-mail brochureverkoop@pkn.nl. Prijs € 3,50 (incl. verzending).