Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Plegers van partnergeweld en kindermishandeling

05-02-2019

Verschillen, overeenkomsten en overlap

In dit onderzoek worden verschillen in risicofactoren tussen plegers van partnergeweld, kindermishandeling en de samenloop van beide vormen van geweld onderzocht.

  • Er wordt gekeken naar demografische factoren, coping, persoonlijkheidskenmerken, stress, angst en depressie, de kwaliteit van relaties en de ouder-kind interactie.
  • Daarnaast wordt onderzocht of er factoren zijn die aan incidenten van partnergeweld, kindermishandeling en de samenloop van beide vormen van geweld voorafgaan.
  • Vervolgens wordt aandacht besteed aan genderspecifieke verschillen voor (de samenloop van) partnergeweld en kindermishandeling.
  • Ten slotte worden risicofactoren, dynamieken en mechanismen in kaart gebracht die een escalatie van partnergeweld en kindermishandeling veroorzaken of verminderen.

Onderzoeksopzet

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête en van face-to-face interviews.

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Coördinatie: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Download

pdf-bestandPlegers van partnergeweld en kindermishandeling (Pdf-bestand 2,2 MB, via rijksoverheid.nl)


Woicik, K., Eisenberg, M. Burgers, V.W.G., Tressova-van Veldhoven, D. Sijtsema, J.J., Bogaerts, S., M.m.v. Zijp-Lens, K. van (2019). Plegers van partnergeweld en kindermishandeling. Verschillen, overeenkomsten en overlap. Tilburg: Tilburg University.