Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Bespreekbaar maken huiselijk geweld in allochtone kring

Praten doet geen pijn

In het project 'Praten doet geen Pijn' werkten 8 organisaties samen om huiselijk geweld bespreekbaar te maken in allochtone kring. Dit handboek beschrijft de aanpak en het verloop van de projecten en biedt concrete handvatten en tips voor het bespreekbaar maken van huiselijk geweld.

Het handboek kan een inspiratie zijn voor zelforganisaties, vrouwenorganisaties en preventiewerkers, voor de vrouwenopvang, het maatschappelijk werk, GGZ en GGD. Maar ook voor projectleiders huiselijk geweld bij de politie, advies- en steunpunten huiselijk geweld en beleidsmedewerkers van gemeenten en provincies. Kortom, voor eenieder die zich inzet voor de preventie van huiselijk geweld in allochtone kring en de eerste opvang van (allochtone) slachtoffers van huiselijk geweld.

Het project 'Praten doet geen Pijn' wilde huiselijk geweld bespreekbaar maken onder Surinamers, Turken, Marokkanen, Antillianen en Arubanen. Hierbij werden verschillende methodieken ingezet, waaronder radioprogramma's, Homeparties, psycho-educatie, voorlichtings- en discussiebijeenkomsten, expertmeetings, trainingen, films en documentaires.


Praten doet geen pijn : handboek bespreekbaar maken huiselijk geweld in allochtone kring, Ben Serkei, TransAct, 2005.