Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Prenatale Kinderbescherming (artikel)

03-12-2015

Er zijn ouders die hun kinderen verwaarlozen of mishandelen. Dat komt voor bij oudere kinderen, heel jonge kinderen en zelfs net geboren baby's. Er zijn echter ook ouders die hun kind al voor de geboorte ernstige schade toebrengen. Bijvoorbeeld doordat ze hun verslaving aan alcohol of drugs niet willen of kunnen beƫindigen, of door ernstige ondervoeding, of een combinatie van beide.

Ondertoezichtstelling

Uit cijfers van de Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat in ons land inmiddels jaarlijks in een kleine 300 van dergelijke gevallen wordt ingegrepen met een ondertoezichtstelling tijdens de zwangerschap op grond van artikel 1:255 BW. Dat is een verdubbeling vergeleken met vijf jaar geleden, terwijl een dergelijke ingreep tien jaar geleden nog uitzonderlijk was.

Download

Download externe linkhier het artikel van Weijers en de reactie van Van der Steur op het RSJ-advies 'Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid'. (via kinderbescherming.nl)


Weijers, I. (2015). Prenatale Kinderbescherming. Nuttig maar ook dubieus advies RSJ. In Familie- en Jeugdrecht 56 (11), p. 233-235.