Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Privacy en beroepsgeheim in het sociale domein

16-02-2015

Zorgvuldig omgaan met privacy-regels door professionals

Beroepskrachten in het sociale domein worden geacht om intensief met elkaar samen te werken om gezinnen effectieve ondersteuning te bieden op basis van 1 Gezin 1 Plan. Hoe zit het daarbij met privacy en beroepsgeheim in het sociale domein? Wat wordt er van een jeugdarts, een gezinscoach, een wijkverpleegkundige en de ambtenaar van het Wmo-loket op dit punt verwacht en hoe zit het met de rechten van burgers?

Deze Kleine Gids biedt informatie over zorgvuldig omgaan met de privacy-regels en het beroepsgeheim waaraan professionals in de jeugdhulp, de maatschappelijke ondersteuning en de participatie gebonden zijn én over de wijze waarop zij samen kunnen werken.

Duidelijk wordt dat de privacy-regels geen obstakel hoeven zijn maar eerder een stimulans voor de ambitie van de decentralisaties om de burger zo veel mogelijk te betrekken bij de ondersteuning die hem wordt geboden en hem daarbij zoveel mogelijk aan te spreken op zijn eigen kracht en zijn eigen oplossend vermogen.

Meer informatie

externe linkDe Kleine Gids privacy en beroepsgeheim in het sociale domein


Janssen, L. (2015). De Kleine Gids privacy en beroepsgeheim in het sociale domein. Alphen aan den Rijn / Deventer: Wolters Kluwer.
Serie De Kleine Gids.