Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Programma-integriteit en effecten van Stay in Love+

26-08-2010

Evaluatieonderzoek

Onderzocht is of de mate waarin de opzet van de methode wordt gevolgd effect heeft op het beoogde effect: de kennis en sociale vaardigheden m.b.t. partnergeweld. Hoe beter het programma wordt gevolgd, hoe groter het positieve effect is op de jongeren.

De training en handleiding zijn duidelijk genoeg. In de praktijk blijkt het echter lastig om het programma ook daadwerkelijk in al zijn facetten uit te voeren. Een goede planning en voldoende voorbereiding zijn essentieel.

De volledige tekst van het document is beschikbaar via de website van het WODC: externe linkProgramma-integriteit en effecten van Stay in Love+
of te bestellen via:
Departemenent Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht
Postbus 80140
3508 TC Utrecht

Tijdens het ontwikkelen van het programma is een evaluatie uitgevoerd: Stay in love: Primaire preventie van relatiegeweld onder jongeren: Proces evaluatie..


Kempes, M.M., Pelt, L. van, Beerthuizen, M.G.C.J., Boom, J., & Brugman, D. (2010). Programma-integriteit en effecten van Stay in Love+. Een preventieprogramma voor 12-15 jarige VMBO scholieren dat partnergeweld beoogt te voorkomen. Utrecht: Faculteit Sociale Wetenschappen, Vakgroep Ontwikkelingspsychologie Universiteit Utrecht.