Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

13-12-2017

Naar aanleiding van verontrustende berichten heeft NOC*NSF in 2017 een onafhankelijke commissie ingesteld, om onderzoek te doen naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

De Onderzoekscommissie kreeg als taak inzicht te geven in omvang en aard van de problematiek. Voorts moest de Onderzoekscommissie aanbevelingen doen waarmee NOC*NSF, sportbonden en verenigingen de aanpak van het probleem zouden kunnen verbeteren.

Het rapport bestaat uit drie delen:

  • Deel 1: omvang en aard van seksuele intimidatie en misbruik alsmede aan meldingen daarover.
  • Deel 2: bespreking normatief kader van seksueel grensoverschrijdend gedrag en het functioneren daarvan.
  • Deel 3: bespreking onderwerpen die van betekenis zijn om de sport veiliger te maken. De Onderzoekscommissie doet aanbevelingen waarmee NOC*NSF, sportbonden en sportverenigingen

de aanpak van het probleem kunnen verbeteren.

Download

pdf-bestandRapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (pdf-bestand, 6,6 MB, via simononderzoeksport.nl)

Reactie NOCNSF

externe linkNOCNSF neemt aanbevelingen commissie De Vries over (persbericht NOCNSF)


Vries, K. de, Ross-van Dorp, C., Myjer, E. (2017). Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Nieuwegein: Arko Sports Media.