Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

respectEER: Handboek voor docenten

Voorlichting aan jongeren over eer, sekse en eergerelateerd geweld

12-12-2009

Dit handboek is voor docenten van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het is ontwikkeld in het kader van het project 'RespectEER' met als doel om de problemen van leerlingen die kunnen spelen bij het leven in twee culturen te bespreken. Kwesties als partnerkeuze, maagdelijkheid en (homo)seksualiteit kunnen voor veel conflicten zorgen met de ouders. Het handboek geeft ideeen voor werkvormen die kunnen worden gebruikt om een discussie of gesprek op gang te brengen

Dit handboek is voor docenten in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het geeft ideeen voor werkvormen die je kunt gebruiken om een discussie of gesprek op gang te brengen over eer, partnerkeuze, verschillen tussen jongens en meisjes, roddelen, et cetera. Om de groep in beweging te krijgen (soms letterlijk) en om ze te stimuleren hun mening te geven.

De meeste oefeningen zijn redelijk eenvoudig, andere wat complexer. Sommige oefeningen zijn geschikt voor Vmbo-niveau, andere voor HAVO of hoger.

De indeling

De werkvormen in dit handboek zijn onderverdeeld in:
1. Warming-up, om een gesprek over een onderwerp op gang te brengen
2. Kennis vergroten, om informatie over een onderwerp te geven
3. Bewustwording, om de groep te laten nadenken over een thema
4. Een mening vormen, om de deelnemers een eigen standpunt te laten vinden
Alle werkvormen zijn ingedeeld volgens hetzelfde stramien, met praktische informatie over:

  • de tijdsduur,
  • moeilijkheidsgraad,
  • groepsgrootte,
  • wat je ervoor nodig hebt aan middelen.

En informatie over de inhoud:

  • het leerdoel
  • de werkwijze
  • waar let ik op bij de nabespreking
  • welke aandachtspunten zijn er?

pdf bestandDownload volledige tekst van deze docenten handleiding (pdf, 833 Kb)