Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Restorative Justice and Domestic Violence

05-02-2016

A Guide for practitioners

Handreiking van het Europese project rond herstelrecht bij slachtoffers van huiselijk geweld.

In de handreiking staan (minimum)richtlijnen voor herstelrecht in geval van geweld binnen intieme partnerrelaties. De meeste richtlijnen zijn ook bruikbaar in andere gevallen van huiselijk geweld, zoals geweld richting ouders, kinderen of tussen familieleden. Het eerste deel van de handreiking bestaat uit een toelichting op hoe het herstelrecht in geval van partnergeweld verschilt van geweld dat zich in de publieke sfeer afspeelt. In het tweede deel staan voor elke fase in het herstelproces concrete werkwijzen beschreven. Ook wordt aandacht besteed aan de training en supervisie van de mediators.

Download

pdf-bestandRestorative Justice and Domestic Violence. A Guide for practitioners (Pdf-bestand, 1,5 MB, via verwey-jonker.nl).


Wolthuis, A., L√ľnnemann, K. e.a. (2016). Restorative Justice and Domestic Violence. A Guide for practitioners. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
Samenwerkingsverband van diverse Europese organisaties en onderzoekers. In opdracht van de Europese Commissie, Directorate-General Justice, Directorate Criminal Justice.