Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Risicotaxatie en partnergeweld. Verklarend woordenboek voor welzijn, politie, justitie en gezondheidszorg

25-02-2014

Verklarend woordenboek voor 180 begrippen rondom partnergeweld.

De onderzoeksgroep APART (Aanpak en Preventie van Agressie. Research en Ontwikkeling van Tools) van de Thomas More hogeschool stelde dit verklarend woordenboek samen op basis van drie bronnen: recente
wetenschappelijke literatuur, eigen onderzoek en overleg met het werkveld.
Omslag Risicotaxatie en partnergeweld.

Inhoud

Verschillende categorieën van begrippen komen aan bod: algemene begrippen rond risicotaxatie en (partner)geweld (bv. scoren, risicofactoren), meer klinische begrippen (bv. persoonlijkheidsstoornissen) en statistische begrippen (bv. betrouwbaarheid). De omschrijvingen zijn door middel van voorbeelden toegepast op de context van risicotaxatie bij partnergeweld.
De begrippen zijn alfabetisch geordend en kunnen omschrijvingen bevatten van deelvormen (bv. Risicofactoren: dynamische en stabiele risicofactoren).
Onderling gerelateerde begrippen zijn aangeduid en begrippen, die in een omschrijving voorkomen en zelf ook tot de woordenlijst behoren, zijn cursief gedrukt.

Gebruik

De uitgave is bestemd voor iedereen die beoordelingen moet maken van situaties van (partner)geweld en voor eenieder die op zoek is naar nuttige informatie over dit thema.

Naast dit verklarend woordenboek publiceert APART ook de resultaten van een recent onderzoek.:“Partnergeweld: hoe snel en efficiënt screenen en risico’s inschatten?
Naast up-to-date informatie over partnergeweld en risicotaxatie vind je in deze publicatie en gedetailleerd overzicht van de screenings- en risicotaxatie-instrumenten die wereldwijd worden gebruikt om partnergeweld te detecteren en herhaald slachtofferschap in te schatten. Ook biedt het boek richtlijnen voor de praktijk.

Bestellen

De publicatie kan besteld worden via de externe linkde website van APART
Kosten: € 9 + verzendkosten (2€)


Groenen, A., & Matkoski, S. (2014). Risicotaxatie en partnergeweld. Verklarend woordenboek voor welzijn, politie, justitie en gezondheidszorg. Maklu: Antwerpen.