Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Roads & boundaries

15-09-2011

De essays in dit boek van Marianne Vysma en Marian Tankink (eds.) gaan over het belang van het individu om deel uit te maken van een groep of van een cultuur. Het "niet verbonden" zijn met cultuur of groep kan ziekte(s), aantasting van de gezondheid betekenen.

De artikelen kijken naar het ingewikkelde web van machtsrelaties waarin mensen verschillende rollen vervullen. Een complex geheel van biologische, culturele, sociale, symbolische, politieke, economische en historische aspecten informeren en beïnvloeden de subjectieve beleving en de intersubjectieve ruimte tussen mensen die samen een gemeenschap vormen. Het boek onderzoekt en analyseert deze rijke, soms tegenstrijdige, complexiteit.

Gedwongen huweljk

Een van de hoofdstukken (p.34-41):

Partner choice, arranged and forced marriages: Perspective of young people and their parents in the Dutch multicultural society
Leyla Çinibulak
pdf bestandDownload Partner choice, arranged and forced marriages (pdf, 107 Kb)

Het boek is te bestellen voor € 20 bij
Marianne Vysma, email: marianne.vysma@gmail.com.