Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Safe Future Methodiek inzake Kinderen: Het belang van het kind voorop!

28-02-2017

Bespreekbaar maken van toekomstopties en begeleiding bij terugkeer en re-integratie van gezinnen met verblijfsproblematiek, waarbij het meewegen van het belang van het kind centraal staat.

Interventie met als doelgroep kinderen van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel of huiselijk geweld, kinderen van ongedocumenteerde vreemdelingen of uitgeprocedeerde asielzoekers. Hulpverleners, begeleiders en andere deskundigen signaleren veel knelpunten die betrekking hebben op deze kwetsbare kinderen: ouders die worden opgeslokt door hun eigen traumatische ervaringen; gezinnen waarin de spanningen soms hoog oplopen; kinderen die soms al op jonge leeftijd taken van hun ouders overnemen; angst voor terugkeer die door ouders en kinderen wordt gedeeld; risico op huiselijk geweld, kindermishandeling en verwaarlozing.

Stem van de kinderen

De focus in de begeleiding ligt echter grotendeels op de ouders en niet op de kinderen. De stem van het kind zelf wordt te weinig gehoord en het belang van het kind wordt nog onvoldoende afgewogen als er een besluit wordt genomen over de toekomst van een gezin met verblijfsproblematiek.

Best Interests of the Child (BIC) Model

Voor dit rapport is gesproken met ruim 60 deskundigen en negen cliënten, uit de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, asielzoekerscentra, belangenorganisaties en de Rijksuniversiteit Groningen waar het ‘Best Interests of the Child Model’ is ontwikkeld door Kinderombudsman Margrite Kalverboer en wetenschapper Elianne Zijlstra. Binnen dit BIC-Model zijn basiscondities ontwikkeld voor een gezonde ontwikkeling van kinderen, inclusief voorwaarden waaraan moet worden voldaan om gezinnen veilig te laten terugkeren naar het land van herkomst. De Safe Future Methodiek inzake Kinderen bouwt voort op dit BIC-Model.

In het eerste deel van het rapport worden knelpunten en voorwaarden voor veilige terugkeer en re-integratie in beeld gebracht rondom kinderen met verblijfsproblematiek. In het tweede deel wordt op methodische wijze aangegeven hoe het belang van het kind centraal kan worden gesteld in de begeleiding.

Samenwerkingsproject

Het project ‘Safe Future Methodiek: Verdieping inzake Kinderen’ is onder penvoerderschap van CoMensha tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de overige projectpartners: HVO Querido, Stichting Humanitas Rotterdam, Jade Zorggroep, Blijf Groep, Het Kopland, Moviera, Pharos en de Federatie Opvang en met inbreng van vele deskundigen.

Download het rapport

pdf-bestandSafe Future Methodiek inzake Kinderen: Het belang van het kind voorop! (pdf-bestand, 1,07 MB, via mensenhandel.nl)


Kootstra, T. (2017). Safe Future Methodiek inzake Kinderen: Het belang van het kind voorop! Bespreekbaar maken van toekomstopties en begeleiding bij terugkeer en re-integratie van gezinnen met verblijfsproblematiek, waarbij het meewegen van het belang van het kind centraal staat. Amersfoort: CoMensha.