Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Samenwerking bij strafbare kindermishandeling

09-11-2017

Handreiking voor professionals

Deze handreiking gaat in op de samenwerking tussen Veilig Thuis, politie/Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering wanneer er bij meldingen aan Veilig Thuis een vermoeden is van strafbare kindermishandeling. Doelgroep vormen de professionals van de genoemde organisaties.

Het doel van de handreiking is te komen tot overleg in alle gevallen waarin de ene professional zich op het expertisegebied van de andere professional begeeft. Zodat alle partijen in staat worden gesteld optimaal (samen) bij te dragen aan het uiteindelijke doel: veiligheid voor kinderen.

De handreiking is besproken en vastgesteld in het netwerkoverleg tussen Veilig Thuis, Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering.

Download

pdf-bestandSamenwerking bij strafbare kindermishandeling. (Pdf-bestand, 655 kB)