Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Handreiking voor het beoordelen van instellingsbeleid

Seksualiteit en seksueel misbruik

15-07-2004

Handreiking voor het beoordelen van instellingsbeleid rond seksualiteit en seksueel misbruik. Iedere instelling die ondersteuning biedt aan mensen met verstandelijke beperkingen behoort een helder geformuleerd beleidsplan te hebben rond seksualiteit en seksueel misbruik. In dit beleidsplan staat wat kan en mag.

De handreiking geeft aan waar ouders en anderen op kunnen letten bij het beoordelen van het beleid van een instelling. Het is niet mogelijk om een standaardbeleidsplan op te stellen dat in elke instelling gebruikt kan worden.

Het is echter wel mogelijk om stap-voor-stap na te gaan of een beleidsplan wel voldoet aan de wensen en verwachtingen van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap.

In de checklist wordt aandacht geschonken aan beleid rond seksualiteit, beleid rond seksueel misbruik en aan de preventie van misbruik door medewerkers en vrijwilligers.

Handreiking voor het beoordelen van instellingsbeleid rond seksualiteit en seksueel misbruik. Federatie van Ouderverenigingen, Utrecht, 2004.