Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld

15-05-2015

Whitepaper van Rutgers WPF en Movisie over seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld in begrippen, feiten en cijfers.

Seksueel contact kan om verschillende redenen over een grens gaan. Het kan gaan om uit de hand gelopen experimenteergedrag van jongeren, of om seks met iemand die dronken is en niet kan aan-geven of hij of zij wil. Maar ook om seks met een kind, of om seks waarbij iemand met fysiek geweld of bedreiging wordt gedwongen. De gedragingen kunnen bovendien erg verschillen in ernst: van een seksueel getinte opmerking tot aanranding en verkrachting.

Seksuele grensoverschrijding

In deze publicatie wordt uitgelegd waarom de overkoepelende term seksuele grensoverschrijding voor al deze verschillende vormen en situaties de voorkeur verdient boven de term seksueel geweld. Dit maakt het mogelijk nuances aan te geven in de mate van grensoverschrijding en in de verschillende vormen daarvan.

Nuances in cijfermateriaal

Een uniform gebruik van de verschillende termen stelt onderzoekers in staat cijfermateriaal beter te vergelijken en te duiden. Als alle vormen van seksueel contact dat over een grens gaat ‘seksueel geweld’ worden genoemd, schuilt daarin immers het gevaar van devaluatie. Als ook een seksueel getinte opmerking tot seksueel geweld wordt gerekend, maakt dit de cijfers minder geloofwaardig. Met de nieuwe overkoepelende term is het mogelijk hierin te nuanceren.

Begrippen en betekenissen

Movisie en Rutgers WPF gaan in op de verschillende begrippen en hun betekenissen en geven een overzicht van cijfers. Daarnaast beschrijft het paper vormen van strafbaar grensoverschrijdend gedrag. Ook komen aard en omvang aan bod van seksuele grensoverschrijding bij specifieke groepen als jongeren, mensen met een beperking, etnische groepen en lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Duiding bestaande onderzoeken

Omdat de tot nu toe bekende onderzoeken vaak nog niet nuanceren naar vorm van seksuele grensoverschrijding of een andere indeling hanteren, worden de cijfers gegeven met daarin een vertaling naar de indeling volgens het whitepaper. Dit maakt vergelijking tussen de cijfers mogelijk.

Het whitepaper wil eraan bijdragen dat recht gedaan wordt aan de ernst van seksueel geweld, zonder dat het begrip wordt gedevalueerd. Maar ook zonder dat minder ernstige vormen van seksuele grensoverschrijding worden gebagatelliseerd, want elk geval van seksuele grensoverschrijding is er een te veel.

Het whitepaper wordt medio 2015 aangevuld met de onderdelen preventie, beleid, signaleren en melden, gevolgen, hulpverlening, beleid en plegers.

Downloads

• Download hier het externe linkwhitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld (via Movisie.nl)
• Bekijk ook de Rutgers WPF infographic: externe linkSeksuele grensoverschrijding. (via rutgers.nl)


Beek, I. van & W. van Berlo (2015). Whitepaper seksuele grensoverschrijving en seksueel geweld. Utrecht: Movisie en Rutgers WPF.