Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Slachtoffers van eergerelateerd geweld. Een verkennende studie naar weerbaarheid

05-05-2010

Doel van dit onderzoek is om op grond van een eerste verkenning bij te dragen aan de beeldvorming over weerbaarheid van slachtoffers van eergerelateerd geweld in theorie en praktijk en om een richting te geven op beleidsmatig lokaal niveau.

Eergerelateerd geweld is een bijzondere vorm van huiselijk geweld en confronteert slachtoffers met een bij uitstek ingrijpende gebeurtenis, waarin stressvolle perioden en omslagen in de levensloop van slachtoffers de boventoon kunnen voeren. Het interdepartementale beleidsprogramma voor de aanpak van eergerelateerd geweld hanteert als één van de doelstellingen: 'slachtoffers en risicogemeenschappen zijn weerbaar'. Er is nog weinig bekend over de weerbaarheid van slachtoffers van eergerelateerd geweld. Het doel van dit onderzoek is om op grond van een eerste verkenning bij te dragen aan de beeldvorming over weerbaarheid van slachtoffers van eergerelateerd geweld in theorie en praktijk en om een richting te geven op beleidsmatig lokaal niveau.

Het onderzoek is opgesplitst in de beantwoording van de drie onderzoeksvragen, resp. naar de conceptualisering van weerbaarheid, een indruk van de weerbaarheid van slachtoffers en tenslotte een indruk van de beleidsomgeving in relatie tot weerbaarheid en het formuleren van handvatten voor lokale overheden. Het onderzoek wordt afgesloten met aan aantal aanbevelingen.

pdf bestandDownload de volledige tekst van dit onderzoeksrapport: In beeld: slachtoffers van eergerelateerd geweld (pdf, 2,55 MB)


Mr. dr. Karin Ammerlaan, K., Salgado Domínguez, A., Alliët, V., Visser,D., & Bron, R. (2010).In beeld: Slachtoffers van eergerelateerd geweld Een verkennende studie naar weerbaarheid. Den Haag: Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement (COT).