Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Slachtoffers van misdrijven door intimi, kennissen of vreemden

05-12-2016

Verschillen in context, ervaringen en behoeften met betrekking tot justitie

In dit proefschrift is onderzocht in welke opzichten de slachtofferervaring van slachtoffers van bekende en vreemde daders verschilt, en welke gevolgen dat heeft voor de behoeften van die slachtoffers als zij zoeken naar een justitiële reactie. De probleemstelling is uiteengelegd in vier onderzoeksvragen:

  1. In hoeverre hangt de slachtofferervaring samen met de relatie van het slachtoffer met de dader?
  2. In hoeverre hangen aangiftegedrag en –redenen samen met de relatie van het slachtoffer met de dader?
  3. In hoeverre hangt de slachtofferervaring samen met behoeften met betrekking tot de justitiële reactie, gelet op zowel uitkomst als proces?
  4. In hoeverre hangt het oordeel over de justitiële reactie samen met de relatie met de dader?

Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek, een secundaire analyse op een bestaande dataset.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het onderscheiden van slechts twee slachtoffer-dader relaties (bekend versus onbekend) de empirische werkelijkheid geen recht doet. Binnen de groep slachtoffers van bekende daders lopen zowel de slachtofferervaringen als de behoeften met betrekking tot justitie uiteen. De auteur pleit ervoor dat in de toekomst ten minste drie groepen worden onderscheiden: vreemden, niet-intieme bekenden en intieme bekenden.

Download het proefschrift

externe linkSlachtoffers van misdrijven door intimi, kennissen of vreemden (via publicatie-online.nl, flipboek en pdf)


Boom, A. ten (2016). Slachtoffers van misdrijven door intimi, kennissen of vreemden. Verschillen in context, ervaringen en behoeften met betrekking tot justitie. Ridderprint.
Proefschrift 25 november 2016.