Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding

16-04-2016

Handreiking bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Een optimale verbinding tussen sociaal domein en het veiligheids- en justitieel domein is van cruciaal belang om in te grijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe werken deze domeinen hierin samen?

Tips

Deze handreiking geeft hierover advies aan de beleidsambtenaar sociaal domein en aan de beleidsambtenaar openbare orde en veiligheid. Daarbij worden vijf tips uitgewerkt voor zowel de ambtenaar in het sociaal domein als de ambtenaar veiligheid.

De tips betreffen bijvoorbeeld samenwerking en rolverdeling tussen de betrokken partijen en netwerken, en afstemming van buurtanalyses met veiligheidsanalyses.

Download

pdf-bestand Het sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding.pdf] (pdf-bestand, 492,49 KB, via movisie.nl)


Daru, S., van den Brom, N. Het sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding. Handreiking bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Utrecht: Movisie / Bureau Regionale Veilig-heidsstrategie Midden-Nederland.