Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Sociale veiligheid van bewoners in asielzoekerscentra

30-10-2018

Resultaten van een onderzoek naar de sociale veiligheid van bewoners in asielzoekerscentra van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

De Inspectie voor Justitie en Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid van bewoners van asielzoekerscentra. Het onderzoek had betrekking op de periode van 2015 tot en met 2017. Daarbij valt te denken aan lastig vallen, pesten, uitschelden, bedreigen, discriminatie, geweld, diefstal en andere vormen van ontoelaatbaar gedrag.

De centrale onderzoeksvraag was: 'Bieden asielzoekerscentra een sociaal veilig klimaat voor hun bewoners in het algemeen en voor kwetsbare asielzoekers in het bijzonder?'
Bij sociale veiligheid gaat het volgens de Inspectie om twee componenten:

  • de mate waarin bewoners van asielzoekerscentra slachtoffer worden van incidenten (objectieve veiligheid), en
  • de beleving die bewoners van asielzoekers hebben van de veiligheid (de subjectieve veiligheid).

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek is uitgevoerd bij het ministerie en het COA (hoofdkantoor, lokale units en 12 asielzoekerscentra). Verder is met 95 medewerkers en met 22 bewoners gesproken.

Resultaten

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat er een grote hoeveelheid aan beleid is waarin elementen zijn neergelegd die te maken hebben met sociale veiligheid. De samenhang hiertussen en een integraal beeld hierop ontbreken echter. Dit geldt zowel van de zijde van het ministerie als van de zijde van het COA.

Downloads

Sociale veiligheid van bewoners in asielzoekerscentra (via rijksoverheid.nl)


Sociale veiligheid van bewoners in asielzoekerscentra. (2018). Den Haag: Inspectie Justitie en Veiligheid, Ministerie van Justitie en Veiligheid.