Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Spelregels voor het omgaan met slachtoffers

10-12-2012

Hoe gaat de overheid in het strafproces behoorlijk om met slachtoffers van geweldsmisdrijven?
De Nationale ombudsman heeft spelregels gemaakt voor instanties (zoals politie en Openbaar Ministerie) die te maken krijgen met slachtoffers van misdrijven.

Slachtoffer zijn van een strafbaar feit is een ingrijpende ervaring. De manier waarop instanties in het strafproces met het slachtoffer omgaan is van groot belang. Hoe deze omgang eruit ziet heeft de ombudsman verwoord in spelregels, zoals: informeer een slachtoffer over relevante zaken, laat hem zijn verhaal vertellen, luister actief en behandel hem met respect. Door een goede omgang ervaart het slachtoffer dat het strafrecht en het strafproces er ook voor hem zijn, niet alleen voor de verdachte. Die ervaring kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van het slachtoffer ('remedy').

De spelregels vullen de bestaande wetgeving (externe linkWet versterking positie slachtoffers) aan. De ombudsman vraagt de instanties om met de spelregels op een menselijke wijze invulling te geven aan wettelijke verplichtingen. Ook vraagt de ombudsman van instanties dat zij zo samenwerken dat het slachtoffer niet van het kastje naar de muur moet (principe van 'no wrong door').

Aanleiding voor de spelregels was een verzoek van het Platform Slachtofferorganisaties. Het platform heeft net als de Nationale ombudsman zorgen over de uitvoering van de wetgeving. Regelmatig voelen slachtoffers zich opnieuw slachtoffer als ze te maken krijgen met instanties in het strafproces.

Bron: externe linkWebsite Nationale Ombudsman

pdf bestandDownload Spelregels voor het omgaan met slachtoffers (pdf, 875 Kb, via website Nationale Ombudsman)