Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Spelregels voor samenwerkingsverbanden huiselijk geweld

Verschenen op: 15-12-2004

Bij de aanpak van huiselijk geweld zijn veel instanties en beroepsgroepen betrokken: onder meer gemeente, maatschappelijk werk, politie, justitie, jeugdzorg, vrouwenopvang, thuiszorg. Dat betekent dat beroepskrachten zich in veel gevallen genoodzaakt zien om in het belang van hun cliënt, en soms zonder zijn toestemming, te overleggen met anderen.

In de praktijk zijn er netwerken of samenwerkingsverbanden huiselijk geweld ontstaan waarin behoefte is aan concrete richtlijnen voor de omgang met cliëntgegevens in samenwerkingsverbanden en aan een omschrijving van voorwaarden waaraan zo´n samenwerkingsverband dient te voldoen.

'Spelregels voor samenwerkingsverbanden huiselijk geweld' is verkrijgbaar bij:

Uitgeverij SWP
Postbus 257
1000 AG AMSTERDAM
Telefoon: (020) 330 72 00
Fax: (020) 330 80 40
E-mail: data@swpbook.com