Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking: voorbode van geweld (artikel)

10-06-2014

Tegen stalking is goed op te treden, maar dan moet het wel herkend worden. Daarbij helpt een checklist.

In het artikel ( in Politievakblad Blauw. Jaargang 10, nummer 5) van Fred Kruijer komen met name Cleo Brandt en Bianca Voerman, recherchepsychologen van het Team Gedragsidentificatie van de Landelijke Eenheid, en Peter Lalieu, coördinator politie van het Veiligheidshuis in Venlo, aan het woord.

Belaging / stalking

In het artikel wordt een onderscheid gemaakt tussen belaging en stalking. Belaging is crimineel gedrag, strafbaar gesteld in artikel 285b Wetboek van Strafrecht. Stalking kan daaronder vallen, maar de definitie van stalking is breder; van stalking kan al sprake zijn bij twee of meer intimiderende incidenten. Stalking is een containerbegrip. Het gaat om een breed scala aan gedragingen. De enige beperkingen zijn de fantasie en de financiële middelen van de stalker. Dergelijk probleemgedrag kan ook eerder worden aangepakt, soms nog voordat crimineel gedrag aan de orde is. Met andere woorden: de politie hoeft niet af te wachten tot er sprake is van strafrechtelijke belaging.

Aanpak / instrumenten

In sommige zaken, bijvoorbeeld wanneer de stalking nog niet zo lang aan de gang is, kan een normstellend gesprek met de stalker effectief zijn. Daarnaast zijn er bestuursrechtelijke mogelijkheden, zoals een contact- of een straatverbod. Veel aangevers willen niet per se strafvervolging, ze willen vooral dat de stalking zo snel mogelijk stopt.
Aangevers kunnen ook zelf veel doen om hun veiligheid te vergroten en de politie kan daarin adviseren. In het artikel worden een 8-tal adviezen gegeven (p. 46).

Checklist

De politie moet echter al in een vroeg stadium een inschatting maken van de risico's in een zaak. Daarom is een checklist (in het artikel in de vorm van een infographic) ontwikkeld met de tien belangrijkste risicofactoren. De eerste twee punten op de checklist geven een indicatie of de stalking gaat voortduren, de overige acht indiceren het risico op fysiek geweld.
Je kunt de checklist voor meerdere doeleinden gebruiken. Hoe meer vragen in de checklist met ‘Ja’ beantwoord worden, hoe groter het risico op voortduren en op geweld.

Lees gehele artikel

pdf betandStalking: voorbode van geweld. Verschenen in Politievakblad Blauw. Jaargang 10, nummer 5, 31 mei 2014, pagina 44-46. (pdf, 287 Kb). (Geplaatste met toestemming van de redactie van Politievakblad Blauw)