Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Terugdringen van recidive bij geweldsdelinquenten

Werkzame interventies bij relationeel, seksueel en algemeen geweld.

Een inventariserend onderzoek naar interventiemethoden voor het terugdringen van recidive bij drie groepen geweldsdelinquenten: daders van relationeel geweld, seksueel geweld en algemene geweldsdelicten. In het eerste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de zogenaamde `What Works'-benadering van crimineel gedrag. Vervolgens wordt ingegaan op de effectiviteit van interventies voor de behandeling van verschillende typen daders. Hierbij is gebruik gemaakt van internationale literatuur.

pdf bestandVolledige tekst Terugdringen van recidive bij geweldsdelinquenten : werkzame interventies bij relationeel geweld, seksueel geweld en algemeen geweld (pdf, 592 Kb).


Ruiter, C. de & Veen, V. (2005). Terugdringen van recidive bij geweldsdelinquenten : werkzame interventies bij relationeel geweld, seksueel geweld en algemeen geweld - Utrecht : Trimbos-instituut.