Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang

16-06-2016

Drie pijlers voor gemeenten. Ervaringen uit de proeftuinen Groningen, Rotterdam en Schiedam

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) monitorde in de periode 2015-2016 de aanpak van tijdig signaleren en ingrijpen in zogenoemde proeftuinen. Het betrof de gemeente Schiedam, de gemeente Rotterdam en de Veilig Thuis-organisatie en het Veiligheidshuis in Groningen. Met tijdig signaleren en ingrijpen wordt hier bedoeld dat een professional bij een gemeente een dreigend probleem signaleert bij risicojeugd en jeugdgroepen, en er ook naar handelt.

De monitoring bestond uit deskresearch van beleidsdocumenten, het interviewen van sleutelfiguren, het analyseren van casussen en het organiseren van een focusgroep in Groningen.

Pijler 1: Draagvlak creƫren

Als de gemeente aan de slag wil met tijdig signaleren en ingrijpen, is draagvlak een absolute vereiste. Een project heeft alleen kans van slagen als daarvoor voldoende ruggensteun bestaat. Dit commitment dient zowel op bestuurlijk als op beleids- en uitvoeringsniveau geborgd te zijn.

Pijler 2: samenwerken

Tijdig signaleren en ingrijpen vereist samenwerking en inzet van verschillende partijen. De eerste belangrijke stap is het in kaart brengen van het netwerk. Hierbij zijn bestaande netwerken te gebruiken, maar er kunnen voor de samenwerking ook nieuwe verbanden tot stand komen.

Pijler 3: Sleutelfiguren inzetten

Bij tijdig signaleren en ingrijpen is het essentieel om scherp te hebben wie de sleutelfiguren zijn en hen op de juiste wijze in te zetten en, waar nodig, te faciliteren. Sleutelfiguren spelen een rol als uitvoerder maar vormen ook een belangrijke bron van informatie, zowel voorafgaand als tijdens het project.

Lessons learned

De publicatie eindigt met een aantal lessons learned uit de proeftuinen, en een overzicht van risicofactoren voor crimineel gedrag bij jeugdigen, en beschermende factoren die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jeugdigen.

Download

externe linkE-book Tijdig signaleren en ingrijpen van levensbelang (via wegwijzerjeugdenveiligheid.nl)


Langeveld, N. (2016). Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang. Drie pijlers voor gemeenten. Ervaringen uit de proeftuinen Groningen, Rotterdam en Schiedam. Utrecht: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.