Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Transparant aanbod steunpunten huiselijk geweld

30-06-2011

Meer duidelijkheid over het aanbod van de (A)SHG’s in relatie tot meer uniformiteit, is één van de belangrijke wensen bij de verdere ontwikkelingen van de steunpunten.

Projectverloop

Om het aanbod en de functies van het (A)SHG vast te stellen, heeft Ministerie van VWS heeft in 2009 verschillende initiatieven genomen.
Het project ‘Transparant aanbod (Advies- en) Steunpunten Huiselijk Geweld’ is een vervolg op de formulering en vaststelling van de functies van de steunpunten. MOVISIE heeft in overeenstemming met de begeleidingscommissie – bestaande uit leden van GGD Nederland, Federatie Opvang, en van MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening – dit het project volgens plan afgerond met als resultaat deze modulenbeschrijving.

Deze module beschrijving kan het best gelezen worden in samenhang met "Functies van de Steunpunten huiselijk geweld".

Inhoud

Deze modulenbeschrijving start met een uitleg over modularisering en de plaats die dit proces inneemt binnen de kwaliteitsontwikkeling van de (A)SHG’s. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 het doel en de gebruikswaarde van modularisering en het proces uit de doeken gedaan.
In hoofdstuk 3 worden de (A)SHG’s beschreven zoals deze in de huidige praktijk functioneren aan de hand van de kenmerken: organisatie, doelstelling, doelgroepen en werkwijzen. Daarnaast worden drie ontwikkelingen geschetst die van groot belang zijn voor de (A)SHG’s.
Hoofdstuk 4 bevat de modulenbeschrijving, te beginnen met de primaire, cliëntgebonden modulen en daarna de secundaire, organisatiegebonden processen en activiteiten. In totaal zijn 21 modulen beschreven.
De bijlage bevat een beschrijving van de projectaanpak.

pdf bestandDownload volledige tekst van "Transparant aanbod (Advies-en) Steunpunten Huiselijk Geweld: Modulen beschrijving." (pdf, 275 Kb)


van Dam, C., Goes, A., Liefhebber, S., & Serkei, B. (2011). Transparant aanbod (Advies-en) Steunpunten Huiselijk Geweld: Modulen beschrijving. Utrecht: MOVISIE.