Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen

30-08-2018

Onderzoek naar de uitvoering van de gewijzigde jeugdbeschermingswetgeving

De nieuwe kinderbeschermingswetgeving werd van kracht op 1 januari 2015, gelijktijdig met de Jeugdwet.

De maatregelen van kinderbescherming (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging) vormen voor de overheid het belangrijkste instrumentarium om in te kunnen grijpen als kinderen in hun lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling ernstig worden bedreigd of geschaad.

Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Hoe verloopt de uitvoering van de kinderbeschermingswetgeving?
  • Zijn er knel- of aandachtspunten?
  • Wat zijn de (tussentijdse) resultaten van de kinderbeschermingswetgeving?
  • In hoeverre ontwikkelen deze zich in de richting van de nagestreefde doelen?

Dit onderzoek is een tussenevaluatie. In 2020 zal de eindevaluatie plaatsvinden.

Meer informatie en downloads

externe linkTussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen (via verwey-jonker.nl)


Lünnemann, K., Huijer, J., Bel, K., Lünnemann, M., Steketee, M., Weijers, I. (2018). Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.