Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Van incident tot fundament: vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik

01-06-2010

Drie instrumenten die organisaties concrete handvatten bieden voor het creëren van een veilig klimaat met aandacht voor de preventie van seksueel misbruik. Instrument één biedt een kader dat gebruikt kan worden voor het vormgeven van een samenhangend beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik. Het tweede instrument- Opsporen en beïnvloeden van risicofactoren voor seksueel misbruik - is gericht op de preventie van seksueel misbruik. En het derde deel is een leidraad voor de aanpak van vermoedens en meldingen van seksueel misbruik.

pdf bestandDownload de publicatie Van incident tot fundament (pdf, 1,32 MB) (Via website MOVISIE)


Lammers, M. & Brants, L. (2009).Van incident tot fundament : vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik. Utrecht: MOVISIE.