Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veilige Toekomst. Doen wat nodig is voor kinderen in de opvang

09-11-2015

Handvatten om de positie van kinderen in de opvang te verbeteren.

Jaarlijks komen zo’n 4.300 kinderen (0 t/m 17 jaar) terecht in de vrouwenopvang en zo’n 3.000 kinderen in de maatschappelijke opvang. Zij komen daar met één of beide ouders.

Deze kinderen vormen een weinig zichtbare groep in Nederland. Dit komt waarschijnlijk doordat zij met hun ouders meekomen naar de opvang; zij worden niet geregistreerd als een zelfstandige cliënt met een eigen toegang tot het zorg- en hulpverleningssysteem. Daarnaast mijden deze kinderen zelf de schijnwerpers omdat zij zich vaak schamen voor de situatie waarin zij verkeren.

Verbeterpunten

Deze publicatie geeft handvatten om de positie van kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang te verbeteren door:
• De opvang zodanig te organiseren en in te richten dat kinderen en jongeren zich er veilig voelen en zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen.
• Patronen van geweld en verwaarlozing, die van generatie op generatie worden door gegeven, te doorbreken door te starten met effectieve hulp aan de kinderen in de opvang.
• Zich te verdiepen in wat kinderen in de opvang nodig hebben om opgelopen schade en achterstanden te herstellen, en om optimale kansen te creëren voor de toekomst.
• Oog te hebben voor creatieve en wellicht onorthodoxe oplossingen om in een sector waar sprake is van beperkte budgetten te blijven investeren in wat kinderen nodig hebben.
• Te luisteren naar en te praten met kinderen en jongeren in de opvang, die zelf heel goed kunnen aangeven wat ze nodig hebben.

Randvoorwaarden

De zes pijlers voor hulp zijn veiligheid, stabiliteit en continuïteit, hechting, psycho-educatie, traumaverwerking en herstel, en toekomst.
Randvoorwaarden zijn nodig op zeven leefgebieden: Wonen, Gezin en opvoeding, Sociaal netwerk , Onderwijs, Ontwikkeling, Ontspanning en Participatie.

Download

pdf-bestandVeilige Toekomst. Doen wat nodig is voor kinderen in de opvang (Pdf-bestand, 3,017 MB, via opvang.nl).


Donkers, M. (2015). Veilige Toekomst. Doen wat nodig is voor kinderen in de opvang. S.l.: Werkgroep Veilige Toekomst, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Federatie Opvang.

Publicatie in opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland en Federatie Opvang.