Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verborgen leed: herkennen en signaleren van ouderenmishandeling

01-07-2008

De brochure beschrijft in vijf hoofdstukjes wat onder ouderenmishandeling verstaan wordt en geeft informatie over de achtergronden en hoe er mee om te gaan voor de helpende of verzorgende in zijn/haar werk als hulpverlener in de thuiszorg.

De publicatie richt zich vooral op bewustwording en signaleren van dit probleem. Casuïstiek vergemakkelijkt het lezen en enkele zwart-wittekeningen verduidelijken het onderwerp. De brochure besluit met een literatuurlijstje, enige websites en een lijst van eerdere publicaties in deze serie.

Royers, T., van der Rijst, M., & Boers, H. (2008). Verborgen leed : herkennen en signaleren van ouderenmishandeling. Den Haag: LEMMA
35 p. ISBN: 978-90-5931-122-0