Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verborgen schatten

Wat goede professionals doen en cliënten ervaren bij de aanpak van geweld.

Ervaringskennis

Praktijkkennis geeft verdieping aan de wetenschappelijke discussie. Professionals leren gericht van ervaringen op de werkvloer. Context, persoon en interactie leveren voor het praktijkgericht onderzoek betekenisvolle informatie op. De vakinhoudelijke inzichten en reflecties op het gebied van zorg bij partnergeweld en kindermishandeling zijn echter lang niet altijd direct zichtbaar. Veel van deze ervaringskennis is impliciet en daardoor moeilijk toegankelijk en overdraagbaar. ‘Verborgen schatten’ gaat juist in op dit type kennisontwikkeling. Met dit verkennend onderzoek willen we aansluiten bij de praktijkervaringen van ervaren professionals. In deze voorstudie hebben we gesprekken met vooral professionals in een leidinggevende functie gebruikt. Daarnaast hebben we ons vooral gericht op kindermishandeling en partnergeweld.

Portretten van 7 praktijkexperts

Dit boek - waarvan de hoofdstukken onafhankelijk van elkaar gelezen kunnen worden - bevat zeven portretten gebaseerd op interviews met praktijkexperts, enkele portretten van cliënten
en een literatuurverkenning naar tacit knowledge ofwel verborgen, impliciete kennis van professionals. Door het gericht doorvragen op wat goede professionals doen en laten als ze zich richten op de aanpak van partnergeweld en kindermishandeling, hebben we gezocht naar betekenisvolle, veelal stilzwijgende kennis. De ervaringen op zichzelf bevatten geen schatten; het is de lerende houding die tot kennisontwikkeling leidt en kennis toegankelijk maakt. Er zijn veel professionele spelers actief als het gaat om de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. En de aanpak van geweld vraagt veel specifieke bekwaamheden en kennis, en een specifieke attitude. Dit vereist blijvende inspanningen in kennisontwikkeling van professionals in en tussen organisaties.

Klik hier voor een pdf bestanduitgebreide samenvatting (8 pag) (pdf, 100 Kb)

De publicatie is te bestellen via de Avans hogeschool: stuur een e-mail met een verzoek aan: mj.schreurs-vandijk@avans.nl


Dijkstra, S., Dartel, N. van, Verhoeven, W., & Veldkanp, T. (2010). Verborgen schatten. Wat goede professionals doen en cliënten ervaren bij de aanpak van geweld. Tilburg: Avans Hogeschool, Lectoraat vrouwenopvang en huiselijk geweld in samenwerking met Valkenhorst. isbn 978-90-74611-44-2