Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verlamd van angst

25-09-2017

Herstellen na seksueel misbruik

Veel slachtoffers van seksueel misbruik ervaren schaamte en schuldgevoel over hoe ze hebben gereageerd tijdens het misbruik. Een extra last die een goed herstel in de weg staat. Het begrijpen van de eigen overlevingsreacties is de eerste stap naar een goede verwerking.

Dit boek geeft handvatten voor het loslaten van het schuldgevoel. Er wordt uitgelegd waarom we reageren zoals we reageren en soms verlammen, vluchten, vechten of vermijden. De auteur geeft aan dat dit inzicht niet alleen het herstel kan bespoedigen, maar er ook aan kan bijdragen dat een nog bestaande cirkel van misbruik wordt doorbroken en de kans op herhaling afneemt.

De doelgroep van het boek zijn slachtoffers, maar ook mensen uit de directe omgeving, zoals een therapeut, familieleden of vrienden.

Bestelinformatie

Verlamd van angst (via Boompsychologie.nl)
ISBN 9789024408979 | 224 pagina’s | € 22,95

Minnen, A. van (2017). Verlamd van angst: herstellen na seksueel misbruik. Amsterdam Boom Uitgevers.