Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vijf jaar Caribisch Nederland. Gevolgen voor de bevolking

20-10-2015

Onderzoek naar voorzieningenniveau en ervaren welzijn en veiligheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Huiselijk geweld, ernstige verwaarlozing, (seksueel) misbruik en incest komen relatief vaak voor in Caribisch Nederland. Deze cultuur van huiselijk geweld wordt van generatie op generatie doorgegeven. Exacte cijfers zijn door gebrekkige registraties moeilijk te geven, maar geschat wordt dat ongeveer de helft van alle vrouwen en 40 procent van de mannen op enig moment in hun leven slachtoffer van huiselijk geweld is.

Op 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onder de vlag van Caribisch Nederland, nieuwe Nederlandse openbare lichamen geworden. Dit rapport heeft betrekking op de gevolgen voor de bevolking: wat betekent de nieuwe staatkundige verhouding bijvoorbeeld voor het dagelijkse leven van de bewoners? Hoofdstuk 7 gaat in op veiligheid en beschrijft ook (oorzaken van) huiselijk en seksueel geweld.

Sociaaleconomische situatie

Door de slechte sociaaleconomische omstandigheden wonen meerdere generaties bij elkaar in vaak te kleine behuizing. Deze veelvoorkomende overbewoning draagt bij aan bestaande ernstige problemen, zoals spanningen in de huishoudens, huiselijk geweld, seksueel geweld en incest. Hoewel burgers niet gemakkelijk over deze zaken spraken, waren de professionals uit de zorgverlening, het onderwijs en de politie hierover duidelijk: vrouwen en kinderen verkeren in een kwetsbare positie. Vaders zijn vaak afwezig en nemen weinig of geen verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Hoewel deze situatie op alle drie de eilanden is genoemd, is dit vooral het geval op Sint Eustatius. Hier groeit ongeveer 80 procent van de kinderen op in een eenoudergezin.

Slachtofferhulp

De politie en de hulpverleningsinstanties zijn de afgelopen jaren meer gaan samenwerken. Bij huiselijk geweld wordt meer dan voorheen door de politie ingegrepen en wordt nu ook slachtofferhulp geboden.

Downloads

externe link Vijf jaar Caribisch Nederland.Gevolgen voor de bevolking (via scp.nl)


Pommer, E. & Bijl, R. (red.). (2015). Vijf jaar Caribisch Nederland. Gevolgen voor de bevolking. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
ISBN 978 90 377 0755 7
SCP-publicatie 2015-23