Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vluchtelingen als changemakers in de strijd tegen eergerelateerd geweld. Manifest

01-07-2008

Via deze brochure worden alle betrokken partijen bij de strijd tegen eergerelateerd geweld zo volledig mogelijk geïnformeerd over de rol en aanpak van vluchtelingenorganisaties.

In 2007 is door de rijksoverheid een landelijk beleid ontwikkeld ter bestrijding van eergerelateerd geweld. Dit beleid heeft drie pijlers, namelijk maatschappelijke preventie, rechtshandhaving en bescherming. Om vorm te kunnen geven aan de uitvoering van de laatste pijler, maatschappelijke preventie, is het meerjarenkaderprogramma Aan de Goede Kant van de Eer ontwikkeld. Vier landelijke koepels van minderheden(zelf)organisaties – het Inspraakorgaan Turken (IOT), Samenwerkende Turkse Organisaties Overijssel (STO), Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) en Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) – hebben aan dit kaderprogramma vorm en inhoud gegeven.

Het kaderprogramma Aan de Goede Kant van de Eer bevat gezamenlijke en afzonderlijke activiteiten van de betrokken koepelorganisaties. De vluchtelingenorganisaties, hebben het onderdeel Changemakers (1): Aanpak Eergerelateerd Geweld 2007-2010 ontwikkeld. In dit plan wordt een infrastructuur opgezet van bestuurders en changemakers, speciaal getrainde vluchtelingen die activiteiten organiseren ten behoeve van mentaliteitverandering rond eergerelateerd geweld, om eergerelateerd geweld een halt toe te roepen binnen vluchtelingengemeenschappen.

In deze brochure worden de de betrokken vluchtelingenorganisaties gepresenteerd, hun gezamenlijke visie en aanpak en producten voor de komende drie jaar. Tot slot wordt aandacht besteeds aan de richtlijnen uit het Handelingsprotocol Minderhedenorganisaties Aanpak Eergerelateerd Geweld.

pdf bestandDownload de brochure: Vluchtelingen als changemakers in de strijd tegen eergerelateerd geweld (pdf, 173 Kb)


Vluchtelingen-Organisaties Nederland. (2008). Vluchtelingen als changemakers in de strijd tegen eergerelateerd geweld. Manifest. Amsterdam: Vluchtelingen-Organisaties Nederland.