Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voorkomen van vechtscheidingen

22-07-2015

Een literatuurstudie naar effectiviteit van verplichte mediation en scheidingseducatie

Om vechtscheidingen te voorkomen heeft de kinderombudsman in 2013 opgeroepen om mediation en scheidingseducatie verplicht te stellen voor alle ouders met minderjarige kinderen die willen scheiden. In dit onderzoek wordt gekeken naar wat er vanuit de wetenschappelijke evaluatieliteratuur bekend is over de effectiviteit van verplichte mediation en verplichte scheidingseducatie in het voorko-men van vechtscheidingen.

Mediation in andere landen

Daarnaast wordt met het oog op de toepasbaarheid van mediation in Nederland een korte schets gegeven van de organisatiewijze van landen die naar voren zijn gekomen in de literatuurstudie. Aan de hand van wetteksten is verkend hoe mediation georganiseerd is in verschillende staten van de VS, te weten California, Colorado, Connecticut, Minnesota en Virginia.

Tot slot is nog gekeken naar de effectuering van omgangsregelingen in het buitenland. Dit betreft slechts een kleinschalige verkenning.

Conclusies

Het is niet goed mogelijk om conclusies te trekken over effectiviteit van verplichte mediation in het voorkomen van vechtscheidingen met het oog op het verbeteren van het welzijn van het kind. Dit heeft te maken met het geringe aantal studies dat gevonden werd, de methodologische tekortkomingen en de afwijkende juridische setting in andere landen.
De bevindingen van de onderzochte studies zijn echter niet bemoedigend. Om voor de Nederlandse context definitief vast te stellen of verplichte, vroegtijdige mediation ertoe kan leiden dat er minder kinderen in de knel komen, zal in Nederland onderzoek moeten plaatsvinden, bij voorkeur in de vorm van een experiment, waarbij goed wordt afgewogen welk mediationmodel ingezet gaat worden.

In de huidige literatuurstudie is onvoldoende informatie gevonden om te bepalen welk specifiek programma voor scheidingseducatie en welke opzet in de Nederlandse context het meest bruikbaar en effectief zou kunnen zijn. Een experiment met een zorgvuldig opgezette evaluatie zou daar meer duidelijkheid over kunnen geven.

Download

pdf-bestandVoorkomen van vechtscheidingen. Een literatuurstudie naar effectiviteit van verplichte mediation en scheidingseducatie
(Pdf-bestand, 949 kB, via rijksoverheid.nl)


Geurts, T. & Sportel, I.D.A., m.m.v. Beenakkers, E.M.Th. & Arikan, F.N. Voorkomen van vechtscheidingen. Een literatuurstudie naar effectiviteit van verplichte mediation en scheidingseducatie. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.
Memorandum 2015-2.