Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vooronderzoek oneigenlijk gebruik verblijfsregeling mensenhandel

07-03-2014

In het onderzoek wordt nagegaan of het mogelijk is de omvang van onrechtmatig gebruik van de Verblijfregling Mensenhandel te berekenen of te schatten.

Buitenlandse slachtoffers van mensenhandel kunnen in Nederland een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen in het kader van de verblijfsregeling mensenhandel. Met deze regeling wordt beoogd de aangiftedrempel te verlagen en getuigen te behouden door het bieden van opvang en bescherming aan slachtoffers.

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Regioplan, samen met de Universiteit Leiden, een vooronderzoek uitgevoerd naar oneigenlijk gebruik van de verblijfsregeling mensenhandel.

Doel van het onderzoek is om na te gaan of het mogelijk is om oneigenlijk gebruik van de regeling te meten en inzichtelijk te maken. Onder oneigenlijk gebruik wordt daarbij verstaan: wanneer bewust op valse gronden een beroep wordt gedaan op de regeling. Gevallen waarbij een beroep wordt gedaan op de regeling op onterechte gronden, dat wil zeggen het verhaal is niet vals, maar kwalificeert niet voor een beroep op de regeling, vallen buiten dit onderzoek.
(externe linkBron Regioplan)

pdf bestandVooronderzoek oneigenlijk gebruik verblijfsregeling mensenhandel (pdf, 1,8 MB) (via wodc.nl)


Klaver, J., Leun, J. van der, & Schreijenberg, A. (2014). Vooronderzoek oneigenlijk gebruik verblijfsregeling mensenhandel. Amsterdam: Regioplan.