Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vraag door! Seksueel geweld in de partnerrelatie (artikel)

16-10-2013

Seksueel geweld door de partner kan ernstige vormen aannemen en gezien de gevolgen voor de slachtoffers is het dringend noodzakelijk dat zij adequate aandacht en hulp ontvangen.

Veel hulpverleners vragen bij slachtoffers van partnermishandeling niet of er ook sprake is van seksueel geweld. Vrouwen die te maken hebben met langdurig seksueel geweld door hun partner, krijgen zelden de juiste aandacht en hulp. Gezien de ernst van het geweld en de gevolgen voor de slachtoffers is het dringend noodzakelijk dat zij adequate aandacht en hulp ontvangen. Hulpverleners moeten niet alleen focussen op de fysieke en psychische aspecten van huiselijk geweld, maar ook op seksueel geweld.

externe linkBakker, B., & Wentzel, W. (2013). Vraag door! Seksueel geweld in de partnerrelatie. MOVISIE: Kennisdosisier Huiselijk geweld.