Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wat is oudermishandeling? (artikel)

31-05-2016

Niet-incidenteel geweld gepleegd door een jeugdige gericht op ouders of verzorgers

Oudermishandeling, ook wel geweld tegen ouders, of kind-oudergeweld genoemd, is een nog onvoldoende onderkend probleem. Toch lijkt zo’n 10% van de meldingen huiselijk geweld er betrekking op te hebben. Desondanks lijkt er nog weinig aandacht en deskundigheid over oudermishandeling te bestaan.

Ouders, broers en zussen die te maken hebben met geweld van een broer of zus zijn gebaat bij erkenning en snelle hulp. Dit overzichtsartikel biedt recente informatie en belangrijke aanbevelingen waardoor sneller ingegrepen kan worden en de veiligheid in de gezinnen terug kan keren.

Effectieve interventies

Het artikel gaat in op aard en omvang, risicofactoren en signalen, en daarnaast op effectieve methoden ter preventie en aanpak van oudermishandeling, en op organisaties waar slachtoffers voor hulp aan kunnen kloppen. Tot besluit volgen enkele aanbevelingen voor gemeenten.

externe linkWat is oudermishandeling? (via movisie.nl).


Goes, A. (2016). Wat is oudermishandeling? Niet-incidenteel geweld gepleegd door een jeugdige gericht op ouders of verzorgers. Utrecht, Movisie.