Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wat zegt de wet. Wat kun je doen als professional?

12-10-2015

Brochure met hoofdlijnen van het juridisch kader bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating.

Professionals weten vaak niet welke rechten slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating hebben en hoe zij hen hierover kunnen adviseren. De Nederlandse wet biedt wel degelijk aanknopingspunten om slachtoffers  te helpen.

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken een brochure ontwikkeld met als doel niet-juristen op hoofdlijnen inzicht te geven in het juridisch kader bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating.

De brochure 'Wat zegt de wet. Wat kun jij doen als professional?' gaat onder meer in op de aanpak via het strafrecht en civielrecht. Er gelden strikte regels rond het wettig huwelijk: eerst wettig en dan pas religieus trouwen. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid een huwelijk te blokkeren of nietig te verklaren.

Ook gelden er strikte regels voor het ouderlijk gezag en voogdij. Dit is vooral van belang wanneer een minderjarige wordt achtergelaten, en bij het aanvragen van een reisdocument om terug naar Nederland te kunnen reizen.

pdf-bestandWat zegt de wet? Wat kun je doen als professional? (Pdf-bestand, 2,02 MB, via huwelijksdwangenachterlating.nl)


Wat zegt de wet? Wat kun je doen als professional? (2015). Den Haag: Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating.