Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wegwijzer Eergerelateerd Geweld

De Wegwijzer legt uit wat eergerelateerd geweld inhoudt, hoe u zorgvuldig kunt handelen wanneer u in aanraking komt met slachtoffers of daders van eergerelateerd geweld en wijst u de weg naar instanties die meer ervaring hebben met deze problematiek. De brochure is bedoeld voor professionals (zoals docenten, verpleegkundigen, welzijnswerkers en huisartsen) die door hun beroep mogelijk in aanraking komen met slachtoffers of daders van eergerelateerd geweld. Maar ook voor stichtingen en individuen die meer willen weten over eergerelateerd geweld.

Meer informatie en downloaden van de folder: Forum interventieteams