Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Welk geweld telt?

18-01-2018

Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld

Dit onderzoek levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners. Ruim 3.000 Nederlanders zijn gevraagd hoe zij denken over omvang en aard van partnergeweld, maatschappelijke spreiding en morele aspecten. Het onderzoek is uitgevoerd door Atria en Blijf Groep in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.

Belangrijkste uitkomsten

  • Bijna 1 op de 3 Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel;
  • 1 op de 2 Nederlanders kent iemand die te maken heeft gehad met partnergeweld;
  • 1 op de 20 jongeren vindt verkrachting van een vrouwelijke partner aanvaardbaar;
  • Mannen staan toleranter tegenover partnergeweld dan vrouwen.

Beelden van partnergeweld

Nederlanders associëren partnergeweld vooral met lichamelijk geweld (83%), ook in combinatie met psychisch geweld (44%). Die gecombineerde associatie komt vooral voor bij vrouwen. Hoewel uit eerder onderzoek naar voren is gekomen dat het meeste seksueel geweld door een (ex-)partner wordt gepleegd, wordt in dit onderzoek seksueel geweld als vorm van partnergeweld zelden spontaan genoemd.

Geweld binnen een relatie

In algemene zin zijn bijna alle Nederlanders (90%) het erover eens dat geweld binnen een relatie onaanvaardbaar is. Maar krijgt men concrete situaties voorgelegd, dan verschuiven de grenzen. Uiteindelijk vindt 29% het gebruik van geweld tegen de partner onder bepaalde omstandigheden acceptabel. Dit geldt in bijna alle situaties vaker voor mannen dan voor vrouwen.

Meer informatie en downloads

externe linkWelk geweld telt? (via blijfgroep.nl)


Römkens, R., Van den Brink, A., & De Jong, T. Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld.
Amsterdam, Atria / Blijf Groep, 2018.