Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Werkboek Eergerelateerd Geweld

15-10-2010

Het organiseren van een lokale ketensamenwerking eergerelateerd geweld

Dit werkboek geeft antwoord op de vragen waarom en hoe eergerelateerd geweld door het implementeren van ketensamenwerking bestuurlijk aangepakt kan worden

(Samvatting uitgever)
Eergerelateerd geweld is een complex maatschappelijk thema. De overheid heeft deels de taak haar burgers tegen geweld te beschermen. Maar hoe krijg je een dergelijk complex maatschappelijk thema concreet bestuurlijk aangepakt? Dit werkboek geeft antwoord op de vragen waarom en hoe eergerelateerd geweld door het implementeren van ketensamenwerking bestuurlijk aangepakt kan worden. Aan de hand van de keten Eergerelateerd Geweld in Rotterdam wordt zowel vanuit een praktische als een theoretische invalshoek uiteengezet hoe ketensamenwerking wordt geïmplementeerd. De auteurs van dit boek hebben de opgedane impliciete en expliciete kennis vanuit de Rotterdamse praktijk en vanuit de actuele theoretische expertise gebundeld.

Via een modulaire opbouw gaan de auteurs in op het verschijnsel eergerelateerd geweld, het implementeren van ketensamenwerking in Rotterdam en de landelijke (Nederlandse) context van eergerelateerd geweld. Ten slotte wordt in een drietal verhalende interviews met experts de synthese gevonden van de theorie van eergerelateerd geweld (de inhoud), de wijze van implementeren van ketensamenwerking (het proces) en de wijze waarop het thema eergerelateerd geweld in Rotterdam gestalte krijgt en heeft gekregen (de context). Ook de casuïstiek komt ruimschoots aan de orde. Het werkboek is zo opgebouwd dat de hoofdstukken en modules afzonderlijk gelezen kunnen worden.

Doelgroep

Dit werkboek is bedoeld voor alle organisaties, functionarissen en geïnteresseerden die te maken hebben of krijgen met organisatieoverstijgende maatschappelijke thema’s, die alleen kunnen worden aangepakt door (keten)samenwerking met verschillende partnerorganisaties. Het werkboek is geschreven voor managers, ketenregisseurs, directieleden van profit- en non-profitorganisaties die met organisatieoverstijgende thematiek te maken hebben, studenten en andere geïnteresseerden in cliëntgerichte (keten)samenwerking.

Bestellen via de uitgever Boom/Lemma

Ermers, R., Goedee, J., Albrecht, M., & Jong, R. de. (2010). Werkboek Eergerelateerd Geweld. Het organiseren van een lokale ketensamenwerking eergerelateerd geweld. Den Haag: Boom.