Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Werkboek Kindermishandeling & seksueel misbruik

15-06-2007

In dit werkboek worden de verschillende facetten van kindermishandeling beschreven, gaande van de detectie van mishandeling (aan de hand van signalenlijsten ) tot hoe men concreet aan het werk kan gaan in situaties van (vermoedens van) kindermishandeling (aan de hand van stappenplannen).
Het betreft hier steeds ‘schoolgaande jongeren’, onze doelgroep tussen 2,5 en 18 jaar. Wanneer er gesproken wordt over ‘kindermishandeling’, slaat dat in dit werkboek op intrafamiliaal geweld.

Het richt zich op de medewerkers voor Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Na een introductie over kindermishandeling volgt een handelingsprotocol en wordt een stappenplan uitgewerkt.
De samenwerking met andere organisaties wordt beschreven (Centra Geestelijke Gezondheidszorg (Kinder-en Jeugdteams), Jeugdparket Antwerpen en Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Provincie Antwerpen (V.K.A.)) en er is een sociale kaart beschikbaar.

pdf bestandWerkboek Kindermishandeling & Seksueel misbruik (pdf, Kb)

Boets, D. (2007). Werkboek Kindermishandeling & Seksueel misbruik. Antwerpen: PVOC.