Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Werken in gedwongen kader

10-01-2014

Methodiek voor het forensisch sociaal werk.

Een groeiend aantal professionals heeft te maken met cliënten bij wie bemoeienis is opgelegd door justitiële of gemeentelijke autoriteiten.
Onze kennis van effectieve methoden over het werken met deze cliënten is in de afgelopen jaren toegenomen. Daarbij ging het eerst vooral om de vraag Wat Werkt? Intussen zijn daar nieuwe vragen bij gekomen. Wat werkt voor wie? En Wie Werkt? Boekomslag Werken in gedwongen kader
Dit boek gaat in op deze vragen. Kennis uit recente onderzoeksresultaten is bijeengebracht. Wat is professionaliteit? Welke criminologische theorieën zijn relevant? Wat is bekend over effectief afbouwen van antisociaal gedrag? Wat betekent het gedwongen kader en de onvrijwillige start voor het methodisch handelen? Wat zijn kenmerken van een effectieve werkalliantie in het gedwongen kader?
Hoofdstuk 10 gaat over huiselijk geweld (auteur Agnes Scholing, 15 pagina's) en hoofdtuk 11 over zedendelinquenten (Auteur: Jan Hendriks, 8 pagina's)

Dit boek is een vervolg op Het Delict als Maatstaf (2004) en richt zich op alle professionals die in een ambulante setting werken met volwassenen die delicten hebben gepleegd of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Zoals reclasseringswerkers, professionals die in de gevangenis de re-integratie voorbereiden, professionals die vanuit gemeenten de nazorg coördineren of overlast in buurten moeten terugdringen.

In het voorjaar van 2014 is er onderwijsmateriaal bij dit boek beschikbaar.

Meer informatie en bestellen

Deze informatie is ontsleend aan externe linkwebsite van de uitgever

Op de website wordt de mogelijkheid geboden de inhoudsopgave en een deel van de publicatie te bekijken.


Menger, A., Krechtig, L., & Bosker,J. (2013).Werken in gedwongen kader: Methodiek voor het forensisch sociaal werk. Amsterdam: SWP.
ISBN: 9789088504242, 496 pagina's, Prijs: € 49.95