Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Werkwijze Veilig Thuis: een quickscan

12-01-2016

Defence for Children over de toegang tot effectieve hulp voor kinderen die slachtoffer van kindermishandeling zijn of dreigen te worden.

Gevolgen van de transitie

Aanleiding voor de quickscan vormen signalen die Defence for Children kreeg via de Kinderrechten-helpdesk en van professionals over de wijze waarop Veilig Thuis invulling geeft aan haar rol en over de gevolgen van de transitie voor Veilig Thuis. Defence for Children constateert dat het modelprotocol van de VNG en het triage-instrument waarmee Veilig Thuis nu werkt, onvoldoende waarborgen bieden. Andere zorgpunten zijn dat er vaak te lang 'lichte hulp' wordt geboden, dat de hoge werkdruk en capaciteitsproblemen bij Veilig Thuis ten koste gaan van de hulp aan het kind en gezin, dat het ontbreekt aan duidelijke afspraken over de adviesfunctie van Veilig Thuis en dat er een gebrek is aan landelijke sturing.

VN-Kinderrechtenverdrag

Defence for Children concludeert dat de werkwijze van Veilig Thuis onvoldoende waarborgen omvat om kinderen de bescherming te bieden waar zij op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag recht op hebben. De kinderrechtenorganisatie vraagt aandacht voor deze problematiek en doet in haar rapport een reeks aanbevelingen vanuit kinderrechtelijk perspectief die in eerste instantie op nationaal niveau moeten worden aangepakt.

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt met een reactie op de quickscan naar aanleiding van Kamervragen die op 8 december 2015 zijn gesteld door Marith Volp (PvdA).

Downloads rapport en aanbiedingsbrief met samenvatting

pdf-bestandWerkwijze Veilig Thuis: een quickscan (pdf-bestand, 1,077 MB, via defenceforchildren.nl)

pdf-bestandBrief aan de Tweede Kamer over de resultaten van de quickscan, d.d. 4 december 2015 (pdf-bestand, 1,691 MB, via defenceforchildren.nl)


Donkers, M., Hokwerda, Y.M., & Veldman, T. (2015). Werkwijze Veilig Thuis: een quickscan. Kinderrechtelijke zorgpunten en aanbevelingen. Leiden: Defence for Children.