Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wisseling van de wacht

10-02-2015

Een verkennend onderzoek naar de opkomst van een nieuw type veelpleger

'Nieuwe veelpleger' is al enkele jaren binnen de politie een opkomende term, waarbij vooral praktijkmensen wel een algemeen beeld hebben van de bedoelde groep, maar er nooit meer systematisch naar de onderscheidende kenmerken is gekeken.

Dit verkennend onderzoek gaat na of de geluiden over dit nieuw type gerechtvaardigd zijn en zo ja, waar dit type uit bestaat, hoe deze in beeld is te krijgen, en wat de mogelijke consequenties zijn voor een effectieve aanpak voor met name de politie. Dit verkennende onderzoek is een eerste poging om de dadergroep nader te duiden en te kijken of een nieuwe aanpak van veelplegers vereist is. Het onderzoek gaat in op de kenmerken van deze nieuwe dadergroep. We noemen hier enkele aspecten.

Gezinssituatie

Uit het dossieronderzoek blijkt dat veel nieuwe veelplegers problematisch gedrag vertonen of hebben vertoond binnen de gezinssituatie. Soms proberen ouders het gedrag van hun kinderen wel te beïnvloeden, maar is dit tevergeefs: zij zijn ‘pedagogisch onmachtig’.

Agressiviteit tegenover ouders

Mogelijk spreken ouders hun kind niet (langer) aan op diens normovertredend en criminele gedrag uit angst. Uit het onderzoek komen gevallen naar voren waarbij de nieuwe veelpleger verbaal of fysiek agressief gedrag vertoonde richting ouders en/of familieleden. Dit leidt bij instanties tot vermoedens dat de familie bang is voor de nieuwe veelpleger.

Huiselijk geweld

Wanneer nieuwe veelplegers eenmaal uit huis zijn, blijkt dat zij veel van woonlocatie kunnen wisselen. Ze kunnen verblijven bij een vriendin, vrienden of familieleden. Dit leidt ertoe dat instanties het zicht op nieuwe veelplegers ten dele kunnen verliezen. Het illustreert daarmee ook de ongrijpbaarheid van deze dadergroep. In alle gevallen waarin de veelplegers een relatie aangingen was er sprake van huiselijk geweld.

pdf-bestand Wisseling van de Wacht. Een verkennend onderzoek naar de opkomst van een nieuw type veelpleger (pdf-bestand, 1,22 MB, via www.politieenwetenchap.nl)

Omdat deze groep als geheel gekenmerkt wordt door een grote mobiliteit en wisselende samenstelling waarin zij delicten plegen, betogen de onderzoekers dat deze dadergroep beter aangeduid kan worden als netwerkcriminelen. Dit is een paraplubegrip dat meerdere vormen van vermogenscriminaliteit omvat. De aanpak van deze netwerkcriminelen kan binnen de bestaande kaders van de lokale aanpak worden geïntegreerd.


Ham, T. van, Bremmers, B. & Ferwerda, H. (2015). Wisseling van de wacht. Een verkennend onderzoek naar de opkomst van een nieuw type veelpleger. Arnhem: Bureau Beke. P&W Verkenning.
ISBN/EAN 978-90-75116-98-4