Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zicht op kwetsbaarheid

14-04-2016

De kwetsbaarheid van zeven groepen kinderen verkend.

De Nationaal Rapporteur heeft zeven groepen kinderen onderzocht op mogelijke kwetsbaarheid voor mensenhandel. Dat zijn onder meer Syrische kindbruiden en Roma-kinderen die aangezet worden tot een huwelijk.

Kindhuwelijken

De rapporteur signaleert in het rapport dat in Nederland kindhuwelijken voorkomen. bijvoorbeeld Syrische kindbruiden, die vanuit Syrië meereizen met een vaak meerderjarige man. Tussen september 2015 en januari 2016 kwamen circa 60 kindbruiden Nederland binnen. ‘Een gerichte aanpak maakt Syrische kindbruiden minder kwetsbaar voor mensenhandel, maar ook voor seksueel geweld’, zegt de Nationaal Rapporteur. ‘Deze meisjes bevinden zich vaak in een sociaal isolement waardoor eventueel misbruik en uitbuiting langdurig aan kan houden. Het risico bestaat dat zij op lange termijn verworden tot huisslaaf of verborgen vrouw.’

Roma-gemeenschap

Binnen de Roma-gemeenschap komt het voor dat kinderen tot het aangaan van huwelijken worden aangezet. In het rapport onderzoekt de rapporteur de relatie tussen deze gearrangeerde kindhuwelijken en mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. ‘Momenteel is nog geen sprake van een actieve strafrechtelijke aanpak van huwelijken waartoe kinderen worden aangezet. Dat baart de Nationaal Rapporteur zorgen omdat meerdere wetten kunnen worden overtreden. De laatste jaren krijgt de positie van kinderen binnen deze huwelijken weliswaar steeds meer aandacht, maar echte consequenties worden daaraan niet verbonden.’

Strafrechtelijke aanpak

De Nationaal Rapporteur beveelt aan dat vaker wordt gekozen voor een strafrechtelijke aanpak. ‘Als kinderen worden aangezet om te trouwen en daarna in een gecreëerde setting seks moeten hebben, mag dat niet worden toegestaan. Het beleid van het Openbaar Ministerie moet op het vervolgen van deze gedragingen veel meer worden ingericht.’

Downloads

externe linkZicht op kwetsbaaheid (via nationaalrapporteur.nl)


Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2016). Zicht op kwetsbaarheid. Een verkennend onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel. Den Haag: Nationaal Rapporteur.