Agressieregulatie op Maat (residentieel)

Agressieregulatie op Maat (residentieel) is een training gericht op jongeren van 16 tot 21 jaar in de gesloten jeugdzorg.

Het gaat om jongeren met (ernstige) agressieproblematiek en een matig tot hoog recediverisico. Doel is de zelfbeheersing van deze jongeren te verbeteren om zo de kans op recidive te verkleinen.

De interventie wordt ook ingezet bij huiselijke geweld, al vertoont de doelgroep meestal ook buitenshuis agressief gedrag. Inmiddels is er ook een variant van deze methode ontwikkeld voor volwassenen. De interventie maakt gebruik van drama-therapeutische technieken, zoals rollenspellen, imitatie en positieve bekrachtiging.

Beschrijving methode

De effectiviteit van de methode is recentelijk aangetoond. Ook uit internationaal onderzoek blijkt dat de opzet van AR op Maat leidt tot een vermindering van agressief gedrag en recidive.

Beoordeling

Agressieregulatie op maat is erkend als 'Effectief' door de Erkenningscommissie Effectieve Interventies, deelcommissie Justitiele Interventies, op 12 februari 2016.