Kind uit de strijd (methodiek)

Methodiek van Bureau Jeugdzorg Limburg ter versterking van het kind in geëscaleerde scheidingssituaties

Doelgroep

Jeugdzorgwerkers passen de methode toe als de kinderrechter een ondertoezichtstelling heeft uitge-sproken, omdat het kind vanwege de strijd van zijn ouders (ernstig) in zijn ontwikkeling wordt be-dreigd.

Doel van de methodiek

De methodiek is gericht op het versterken van (de positie van) het kind en de gezamenlijke gerichtheid van ouders op de ontwikkeling van hun kind.

Beoordelingstraject NJi

De methodiek is aangemeld bij het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) om in aanmerking te komen voor het predicaat ‘Erkende interventie’. Beoordeling door de commissie vindt in 2017 plaats.